بـرای اولیــن بـار در شوشتــر
کابینت MDF به صورت تمام اقساط
بـــدون پیــش پرداخـــت
از نمایشگاه دائمی ما دیدن فرمایید

تماس

نشانی شوشتر ، بالاتر از صنایع غذایی مجید ، نرسیده به پل ، جنب سایپا
موبایل 09166162419 - 09195066552 - 09169347941